افتخارات

در این مراسم از رتبه های برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده تقدیروتجلیل صورت گرفت.

تجلیل از برگزیدگان استانی جشنواره نوجوان خوارزمی