افتخارات

دانش آموزان عزیز دبیرستان علامه حلی دوره ی قبل به مقام اول کشوری رسیدن و در تلاش برای کسب مجدد این مقام هستند

تلاش دوباره برای تکرار افتخار آفرینی در مسابقات آز