افتخارات

طی مراسمی از زحمات استاد تمام آزمایشگاه شهرستان نقده ،آقای یوسف عزیزکلانتری به مناسبت کسب موفقیت دوباره ی  کشوری گروه آزمایشگاه دبیرستان علامه حلی نقد

تجلیل از استاد بزرگواربه پاس جایگاه برتر آزمایشگاه

موفقیت بدون تلاش بی معنا بوده و خواهد بود . تلاش بی کران مدیریت و دبیر ارجمند آقای عبدی نژاد و استاد بزرگوار آقای کلانتری موجب افتخار آفرینی مجدد  گروه آزمایشگاه این مدرسه در مسابقات کشوری شد. حاکمیت چندین ساله دبیرستان متوسطه اول علامه حلی نقده در سطح استان و کشور فقط و فقط حاصل پشتکار مدیریت و زحمات استاد تمام آقای کلانتری می باشد.